Missa inte Gradering för våra barn och ungdomar 8 december
Gradering övriga grupper 12 december
Gemensam träning/julavslutning för alla barn och ungdomar den 15 december.
Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Bujinkan Dojo Göteborg
031-40 43 26 | info@budo.org
Priser
Medlemsavgift och träningsavgift

För att träna i Bujinkan Dojo Göteborg krävs att man betalt medlemsavgift och träningsavgift för perioden man vill träna. En årlig medlemsavgift betalas oavsett när på året man börjar.


Åldersgränsen för att träna i Vuxengrupperna är 16 år.


Medlemsavgifter

Medlemsavgift: 500kr/år


Alla som är medlemmar i Bujinkan Dojo Göteborg skall betala en medlemsavgift varje år. I den här avgiften ingår avgifter till Svenska Budo & Kampsportsförbundet, försäkring till medlemmen samt medlemsavgiften till Honbu Dojo i Japan.


OBS! Medlemsavgiften ingår i följande kurser: Nybörjarkurs samt Barn & Ungdomsträning


Träningsavgifter

VUXNA

PRIS

Helår3 000 kr
Halvår1 500 kr
Enstaka tillfällen100 kr
Nybörjare*
800 kr

UNGDOMAR 13-15 ÅR
Termin600 kr

BARN 7-9 & 10-12 ÅR
Termin600 kr

*När nybörjarkursen är slut, efter ca 9 veckor, kompletterar man med träningsavgift för resterande tid. Detta innebär att om man är nybörjaren och startar i början av en termin så betalar man först avgiften på 800 kr. När nybörjarkursen är klar så betalar man ytterligare 700 kr i träningsavgift för resterande del av terminen.

Exempel

En normal termin kan se ut så här:

Vårtermin: En vuxen medlem betalar 500 kr i medlemsavgift. Medlemmen betalar samtidigt 1500 kr för terminsavgiften. Det vill säga totalt betalas 2000 kr in till föreningens Bankgiro för vårterminen.


Hösttermin: När höstterminen sedan drar igång betalas 1500 kr till bankgirot för terminsavgiften.


Nybörjare: En nybörjare betalar endast 800 kr för sin nybörjarkurs. Om man började vid terminens början och har ett halvår kvar när den är slut betalar man in 700 kr för resterande del av terminen.


Tilläggsavgifter

Tillägg Guld1 000 kr
Tillägg Platina2 000 kr

Guld och platina avgifterna erläggs ofta av dem som kännar att de vill stödja föreningen ytterligere. Som “guldmedlem” deltar man fritt på all läger som arrangeras i klubben, utom sommarlägret. “Platinamedlemmar” har ytterligare några förmåner, man slipper även städa, får en klubb-T-shirt, fritt deltagande på Sommarlägret.


Alla träningsavgifter och medlemsavgifter betalas in på vårt bankgiro. Tag med kvitto vid inskrivningen. 


Glöm inte att tydligt skriva namn och vilken avgift det gäller.


Betala till vårt Bankgiro

BankGiro: 5887-6525 (Bujinkan Dojo Göteborg)

Swishnummer: 0737750052 (går till Mattias Fredriksson, Kassör)

 
Besök vår Facebook
Svenska Bujinkanförbundet
Vi samarbetar med