Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Bujinkan Dojo Göteborg
0703-17 18 92 | info@budo.org
Ninja kids 6-9 år

Dräkt, bälten & gradering - hur gör vi i vår dojo?
Ska man ha dräkt?
När en elev börjar träna hos oss i barngruppen Ninja Kids 6-9 år ställer vi inga krav på att barnen ska ha dräkt.
Under första terminen behövs det endast vanliga “gymnastikkläder”, dvs ett par mjukisbyxor och en T-shirt och strumpor på fötterna om man vill. Efter sin första gradering köper man en keikogi, den träningsdräkt som förekommer i de flesta traditionella Japanska kamparter. Inom Bujinkan Budo Taijutsu är den svart. Den kan ni köpa via oss eller direkt hos någon av de butiker som säljer sådana. Om eleven ändå har/vill ha en dräkt innan första graderingen går det bra ,färgen på det bälte som används vara "vitt" bälte. Det indikerar att eleven är nybörjare och inte har gjort sin första gradering än.

Får man olika bälten/färger efter varje gradering?
Njae. Inom Bujinkan globalt finns inga tydliga riktlinjer hur barnens bältesfärger ska se ut och det kan skilja sig lite från såväl stad till stad som land till land. För vuxna det fastställda regler. 

Vi i Bujinkan Dojo Göteborg har delat upp våra barn och ungdomsgrupper i olika åldersgrupper; 6-9 år, 10-12 år samt 13-15 år. Vi har olika färg på de bälten som används i respektive grupp, bortsett från det vita bältet som alla har i början oavsett åldersgrupp. Inom varje åldersgrupp har eleverna alltså samma färg på bältet och först när eleven kommer upp till nästa åldersgrupp byter eleven bältesfärg.

Hur går en gradering till?

En gradering är inget läxförhör utan en chans att få visa upp vad man kan. Fokus brukar ofta ligga på det man lärt sig den senaste perioden, men det viktigaste är helheten av det man behärskar. Vi brukar ha graderingen ungefär som en vanlig träning fast det är en eller ett par andra instruktörer som håller i den. Graderingsinstruktören får veta vilken nivå som man skall titta på i gruppen dvs, vilka tekniker man skall titta på. Sen håller graderingsinstruktören ett träningspass där eleverna oftast får visa vad de har lärt sig, både i grupp och enskilt. Det blir kanske en lite mer striktare träning eftersom vi går runt och tittar och kanske även antecknar hur de utför teknikerna. Eleverna är då tvungna och skärpa sig lite extra. Men det är aldrig tanken att skapa onödig stress inför graderingen utan målet är att visar vad man kan under lite mer fokuserade former.


När graderingsträningen är över kan vi tränare med hjälp av anteckningar ge återkoppling till barnen med kommentarer om vad som var bra och vad som kan förbättras (vad de bör fokusera på för att ta nästa steg i sin utveckling). Vi som håller barn-, och ungdomsgrupperna får ju också återkoppling av de instruktörer som håller i själva graderingen - på så sätt får vi reda på vad som behövs tränas på mer för att hela gruppen skall bli bättre.


Kom ihåg: en gradering ska vara kul och helt fri från stress och den ska skänka glädje till barnen samt vara ett personligt bevis på att de har lärt sig något nytt och spännande!

Vilka bältesfärger är det som gäller i varje grupp?

Alla som är nybörjare har vitt bälte oavsett grupp (gäller även vuxna).


I åldersgruppen 6-9 år har eleven efter första graderingen ett vitt bälte med en gul färgrand i mitten.


I åldersgruppen 10-12 år har eleven efter första graderingen ett gult bälte med en vit färgrand i mitten.


I åldersgruppen 13-15 år har eleven efter första graderingen ett helgult bälte.

Grader i diplom/pass istället för olika färger
När en elev graderar inom sin grupp får eleven en stämpel för varje grad eleven har uppnått i ett diplom/pass vilket visar hur många grader eleven har. Till exempel en elev i gruppen 6-9 år som har graderat behåller samma färg som tidigare men kan ha olika antal stämplar som en annan elev i samma grupp. Samma princip gäller alla övriga barn-, och ungdomsgrupper.
 
Våra Sociala medier
Svenska Bujinkanförbundet
Vi samarbetar med